WATEX CMS TWIN modeļi

PIELIETOJUMS

WATEX CMS TWIN sērijas iekārtas ir nepārtrauktās darbības ūdens mīkstināšanas aprīkojums, kuru pārsvarā izmanto ražošanas uzņēmos, kur ir nepieciešams nodrošināt nemainīgu ūdens cietību un dzelzs saturu ilgstošā laika periodā.

FILTRU DARBĪBA

Filtru darbības rezultātā filtrējošajā materiālā ( jonapmaiņas sveķos) ar laiku uzkrājas nosēdumi. Filtrējošā materiāla atjaunošanai tiek izmantots reaģents – sāls. Kaut arī iekārtas izmanto reaģentu skalošanās ūdeni var iepludināt bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs. Iekārta sastāv no 2 filtra kolonnām, vadības bloka un sāls tvertnes. Filtra kolonnā ir sabērti jonapmaiņas sveķi, kuri nodrošina ūdens cietības samazināšanos un dzelzs koncentrācijas kritumu. Vadības bloks automātiski veic filtru reģenerāciju. Sāls tvertnē ir sabērta vārāmā sāls tabletēs, kura tiek izmantota reģenerācijas procesos. Filtru kapacitāti starp reģenerācijas spējām aprēķina vadoties no sveķu daudzuma tajos un ienākošā ūdens kvalitātes.

FILTRA VADĪBA

WATEX CMS TWIN iekārtas ir aprīkotas ar Clack WS CI vadības blokiem, kuriem ir iebūvēts plūsmas mērītājs un kurš veic filtru reģenerāciju vadoties no patērētā ūdens daudzuma. Ūdens patēriņa uzskaite samazina nepieciešamās sāls daudzumu. Iekārtu var aprīkot ar apvadlīniju tādā veidā nodrošinot vienkāršu un operatīvu apkopi. Vadības bloks saglabā visu informāciju arī gadījumos, ja tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve. Iekārtai ir iespējams uzstādīt virkni parametru atkarībā no patērētāju vajadzībām un vēlmēm. Iespējams regulēt reģenerācijas laiku, biežumu, reaģenta patēriņu, ūdens cietību un citus parametrus. Vadības bloks nodrošina nemainīgu filtru caurplūdi – kamēr viena filtra kolonna darbojas otra tiek izskalota, savukārt pirmajai filtra kolonnai pārejot uz skalošanās režīmu otra kolonna uzsāk darbu tādā veidā patērētājus nepārtraukti nodrošinot ar nemainīgas kvalitātes ūdeni.

IEKĀRTU EKSPLUATĀCIJA

Kaut arī reģenerācijai tiek izmantots sāls tabletēs, to var droši izmantot dzeršanai un citu cilvēku vajadzību apmierināšanai. Iekārtai nepieciešams elektrības un kanalizācijas pieslēgums, ieejošais ūdens spiediens ar minimālo spiedienu 2.5 bar.

IETEIKUMI

Pirms iekārtu uzstādīšanas nepieciešams veikt ūdens ķīmiskā sastāva noteikšanu.

Uz ienākošās līnijas, pirms filtriem, ieteicams uzstādīt mehānisko filtru, tādā veidā panākot ilgāku filtru kalpošanas laiku.

©WATEX 2004