Aizpute

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacija Aizputes pilsētas ūdensapgādei (Q=60 m3/st) 2010.g.

©WATEX 2019