Anuži

14.09.2015

Būvniecības darbu veikšana „Lubes pagasta Anužu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība”, ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros 2011.g.

©WATEX 2019