A/S ‘’Bolderāja’’ kokskaidu plākšņu rūpnīca.

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q=20 m3/st

©WATEX 2019