A/S ‘’Brīvais Vilnis’’ zivju pārstrādes rūpnīcai.

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q=50 m3/st

©WATEX 2019