Baltinavas novada Baltinavas ciemam

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q= 12 m3/st

©WATEX 2019