Balvi

14.09.2015

Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve (Q=8 m3/st) Balvu pansionāts 2009.g.

©WATEX 2019