Bērzaine

14.09.2015

Ūdens artēziskā uzrbuma skalošana un renovācija; Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve (Q=8 m3/st) 2006.g.

©WATEX 2019