Dagdas novada Andrupenes pagasta Kazimirovas ciemam.

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q=7 m3/st

©WATEX 2019