Dagdas novada Ķepovas pagasta Apaļu ciemam.

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q=3m3/st

©WATEX 2019