Eleja

14.09.2015

Ūdens rezervuāru izbūve, atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija un ūdens cauruļvadu nomaiņa (Q= 15 m3/st) 2008.g.

©WATEX 2019