Ēvele

14.09.2015

Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve un artēziskā urbuma galvas renovācija (Q=5 m3/st) 2007.g.

©WATEX 2019