Kalnciems

14.09.2015

Būvdarbu veikšana Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā” ietvaros (Q=6 m3/st) 2011.g.

©WATEX 2019