Kuldīgas novada Snēpeles pag. Snēpelē

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q=12 m3/st

©WATEX 2019