Latvenergo, Priekules pilsēta

14.09.2015

Ūdens attīrīšanas iekārtu piegāde un palaišana darba režīmā (Q=2 m3/st) 2005.g.

©WATEX 2019