Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciems.

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q= 4 m3/st

©WATEX 2019