Tālr.: 67381989   e-pasts: info@udensfiltri.lv

Piltene

14.09.2015

Ūdens attīrīšanas iekārtu piegāde un palaišana darba režīmā (Q=18 m3/st) 2008.g.

©WATEX 2004