Raunas novada Drustu ciemā.

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q=8,5 m3/st

©WATEX 2019