Rucava

14.09.2015

Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde un montāža, ūdens sagatavošanas stacijas un artēzisko sūkņu automātikas piegāde un montāža (Qnom=10 m3/st, Qmax=12 m3/st) 2011.g.

©WATEX 2019