Salacgrīva

14.09.2015

Salacas labā krasta ūdensapgādes sistēmas atdzelžošanas stacijas izbūve (Q=32 m3/st) 2007.g.

©WATEX 2019