Silabrieži

14.09.2015

Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve ciematam (Q=5 m3/st) 2010.g.

©WATEX 2019