Smiltenes novada Grundzāles pag.Grundzālē

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q= 10 m3/st

©WATEX 2019