Stelpe

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, urbuma Stelpe – 1 un Stelpe – 2 aprīkošana, palaišana un ieregulēšana (Q=7,5 m3/st) 2011.g.

©WATEX 2019