Vangaži

14.09.2015

Vangažu ūdensgūtves atjaunošana (Q=37,5 m3/st) 2011.g.

©WATEX 2019