Vecstāmeriena

14.09.2015

Ūdens attīrīšanas iekārtu piegāde un palaišana darba režīmā (Q=7 m3/st) 2006.g.

©WATEX 2019