Viesītes novada Elkšņu pag. Elkšņos

14.09.2015

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q= 7 m3/st

©WATEX 2019